mi

30 Dec, 2007

Sudionici u ratu

— Autor paula @ 11:07

 

1.       Narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji

2.       Komunistička partija Jugoslavije

3.       Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije

4.       Proleterske brigade

5.       Partizanska ratna mornarica

6.       OZNA

7.       KNOJ

8.       Četnici

9.       Nezavisna Država Hrvatska

10.   Hrvatsko domobranstvo

11.   Ustaška vojnica

12.   Crna legija

13.   Srpski dobrovoljački korpus

14.   Handžar divizija

15.   Balisti


Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me